Rètols exterior del nou local a Calella de Win 333. Lluminosos corporis de gran impacte visual per la seva gran mida i forma.
logo-footer-neg